سولفاكیم

سولفاكیم

تماس بگیرید

محلول خوراکی

تركيب دارويي: هر میلیلیتر از محلول حاوی 333 میلیگرم سولفادیمیدین سدیم می باشد.

مشخصات دارویی و مکانیسم عمل: سولفادیمیدین سدیم یك سولفونامید وسیع الطیف است كه از طریق رقابت با PABA باعث مهار اسید فولیك و در نتیجه وقفه در سنتز پروتئین باكتریها شده و باكتریوستاتیك میباشد. دارو پس از تجویز از راه خوراكی بسرعت جذب شده و به خوبی در بافتهای بدن انتشار می‌یابد. جذب سریع و ماندگاری طولانی دارو در خون، سبب تاثیر مطلوب آن میگردد. نسبتا سولفادیمیدین در كبد متابولیزه شده و بخش عمده آن از طریق ادرار و مقدار كمی نیز از طریق مدفوع، صفرا، تعریق و شیر دفع می گردد.

شناسه محصول: 36034 دسته: , , ,

توضیحات

سولفادیمیدین سدیم

محلول خوراکی

تركيب دارويي: هر میلیلیتر از محلول حاوی 333 میلیگرم سولفادیمیدین سدیم می باشد.

مشخصات دارویی و مکانیسم عمل: سولفادیمیدین سدیم یك سولفونامید وسیع الطیف است كه از طریق رقابت با PABA باعث مهار اسید فولیك و در نتیجه وقفه در سنتز پروتئین باكتریها شده و باكتریوستاتیك میباشد. دارو پس از تجویز از راه خوراكی بسرعت جذب شده و به خوبی در بافتهای بدن انتشار می‌یابد. جذب سریع و ماندگاری طولانی دارو در خون، سبب تاثیر مطلوب آن میگردد. نسبتا سولفادیمیدین در كبد متابولیزه شده و بخش عمده آن از طریق ادرار و مقدار كمی نیز از طریق مدفوع، صفرا، تعریق و شیر دفع می گردد.
موارد مصرف:سولفادیمیدین سدیم دارای طیف اثر وسیع ضد میكروبی بوده و بر روی باكتریهای گرم مثبت و منفی از جمله استرپتوكوك، استافیلوكوك، با سیلوس آنتراسیس، كلستریدیوم تتانی و پرفرژنس، اشریشیا كلی، سالمونال، پاستورال، كالمیدیا و تك یاخته هایی مانند كوكسیدیا و توكسو پالسما موثر است. در گونههایی از پزودوموناس، لپتوسپیرا و پروتئوس مقاومت به این دارو دیده شده است. سولفادیمیدین سدیم بصورت خوراكی در حیوانات برای درمان موارد زیر تجویز میگردد:
گوشتخواران: پنومونی و انتریت
نشخواركنندگان: دیفتری گوسالهها، گندیدگی سم، اكتینو باسیلوز، متریت، پلی ارتریت، كوكسیدیوز، ورم پستان
طیور و بوقلمون: كوكسیدیوز، وبای مرغان، كریزای عفونی

روش و مقدار مصرف:

گوشتخواران: شروع درمان: 55 میلی گرم سولفادیمیدین سدیم به ازای هركیلوگرم وزن بدن در روز اول (1/5 میلیلیتر از محلول خوراكی به ازای هر 10 كیلوگرم وزن بدن)
ادامه درمان: 27/5 میلی گرم سولفادیمیدین سدیم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن در روزهای دوم، سوم، چهارم و پنجم (0/75 میلیلیتر از محلول خوراكی به ازای هر 10 كیلوگرم وزن بدن)
نشخواركنندگان: شروع درمان: 220 میلی گرم سولفادیمیدین سدیم به ازای هركیلوگرم وزن بدن در روز اول (30 میلیلیتر از محلول خوراكی به ازای هر 50 كیلوگرم وزن بدن)
ادامه درمان: 110 میلیگرم سولفادیمیدین سدیم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن در روزهای دوم، سوم و چهارم (15 میلیلیتر از
محلول خوراكی به ازای هر 50 كیلوگرم وزن بدن)
طیور و بوقلمون: 196-134 میلی گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن ب مدت 4 روز متوالی (بمیزان 0/2 %از محلول خوراكی همراه با آب آشامیدنی و یا هر شیشه محلول در 125 لیتر آب آشامیدنی روزانه)
توجه: مقادیر فوق باید در آب مصرفی یك روز دام وطیور به مصرف برسد.

شرایط نگهداری:
 • در محل خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
موارد منع مصرف:
 • در موارد نارسائی های كبدی و كلیوی مصرف نشود.
 • ـ همراه با داروهای آنتی اسید، امالح كلسیم و ویتامین K مصرف نشود.
 • در گاو های شیرده 20 ماهه و بیشتر، گوساله ها تا یك ماهگی و طیور تخمگذار مصرف نشود.
 • در موارد حساسیت به دارو مصرف نشود.
زمان پرهيز از مصرف:
 • گوشت گاو، گوساله، گوسفند، بز و طیور گوشتی: 10 روز
 • شیر: 4 روز
موارد احتیاط:
 • فقط برای مصرف دامپزشكی
 • از مصرف دارو بیش از 7 روز متوالی خودداری شود.
 • افزودن تركیباتی كه با تغییر در مزه آب، سبب افزایش مصرف روزانه آب گردند توصیه میشود
 • دارو دور از دسترس كودكان نگهداری شود.
عوارض جانبی:
 • اسهال، استفراغ، كریستالوری و انسداد مجاری ادراری، ضعف عضلانی، بروز علائم حساسیتی، بثورات جلدی و آنتی همولیتیك
تیل مایکوزین 25%رابیژل

تماس با من

قم- خیابان 75 متری عمار یاسر- بین کوچه 80-82 ساختمان پلیمر

آدرس:

تلفن :

02537607636
همراه :09393082098

ساعات کار :

شنبه -چهارشنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰, ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ پنج شنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰

  اخرین محصولات

   پستی برای نمایش وجود ندارد

  Social

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پویان مهر زرین می باشد. طراحی شده توسط mahrami.am@gmail.com
  preloader