Nobilis CAV P4

Nobilis CAV P4

۰ریال

حفاظت کامل در برابر بیماری کم خونی عفونی جوجه ها با واکسن تزریقی CAV P4 اینتروت اولین واکسن تخفیف حدت یافته علیه کم خونی عفونی جوجه ها

 

ناموجود

شناسه محصول: 301 دسته: ,

توضیحات

کم خونی عفونی جوجه ها CAV P4                         

 

    حفاظت کامل در برابر بیماری کم خونی عفونی جوجه ها با واکسن تزریقی CAV P4 اینتروت

                                    اولین واکسن تخفیف حدت یافته علیه کم خونی عفونی جوجه ها

 

 

             Chicken Anaemia

بیماری کم خونی عفونی جوجه ها ، یک بیماری ناپیدا و تهدیدی پنهان

علائم:

بیماری تحت کلینیکی:

 • بطور معمول رخ میدهد.
 • پرندگان از 3-2 هفتگی به بعد حساس می باشند.
 • ضررهای اقتصادی شدید.

– %13 سوددهی کمتر

– 2.5 % وزن کمتر

– %2 افزایش ضریب تبدیل غذایی

 

بیماری کلینیکی:

 • بطور نسبی کمتر رخ می دهد.
 • پرندگان تا 3-2 هفتگی حساس می باشند.
 • تلفات 20-10 درصد
 • کندی رشد
 • کم خونی

 

روش انتقال:

1

2

اهداف واکسیناسیون:

ایجاد سطحی آنتی بادی بالا در گله های مادر به منظور:

 • پیشگیری از انتقال عمودی به جوجه های تولیدی
 • ایجاد تیتر آنتی بادی مادری بالا برای محافظت در برابر بیماری کلینیکی و تحت کلینیکی
ضرورت محافظت کامل گله

در بیماری کم خونی عفونی محافظت کامل گله های مادر ضروری می باشد.

مشاهدات فارمی:

 • گله های گوشتی از مادرهای کاملاً ایمن شده و ایمن نشده تحت نظر قرار گرفتند.
 • گله های مادر کاملاً ایمن نشده درگیر آلودگی فارمی شده بودند.
 • 1.1% جوجه های تولیدی از گله های مادر کاملا ایمن نشده در معرض ابتلا به فرم کلینیکی از راه عمودی می باشند(از 7% مرغ های مادر غیر ایمن).
 • 90% نمونه های سرمی مثبت در جوجه های گوشتی آلوده در 46 روزگی نماینگر انتشار افقی بیماری هستند.

نتایج نشان می دهند که جوجه ها ی گوشتی غیر آلوده دارای 13% عملکرد تولید بالاتر در مقایسه با جوجه های گوشتی آلوده می باشند.

 

 

گله گوشتی غیر آلوده گله گوشتی آلوده تفاوت
وزن بدن (گرم) 2186 2036 150+
ضریب تبدیل غذایی 1.68 1.77 0.09-
درصد تلفات 3.6 5.0 1.4-
شاخص تولید 273 237 36+

نتیجه:

برای کنترل بیماری کم خونی عفونی در جوجه های گوشتی محافظت (ایمنی) کامل گله های  مادر ضروری می باشد.

 

Nobilis CAV P4

محافظت مطمئن با تیتر آنتی بادی بالا

حداقل تیتر محافظت کننده در برابر بیماری کم خونی عفونی جوجه ها در آزمایش خنثی سازی ویروس (VN)  برابر 8  می باشد

 

مشاهدات آزمایشگاهی:

 • 8 گروه گله طیور با سن 78 هفته که دارای تیترهای آنتی بادی خنثی سازی ویروسی بیماری کم خونی عفونی (VN) از12-3 بودند در نظر گرفته شدند.
 • این پرندگان با ویروس کم خونی عفونی حاد چالش داده شدند و بطور مرتب نمونه های مدفوع هر کدام برای اثبات وجود بیماری کم خونی بررسی شد.
 • عدم وجود ویروس کم خونی عفونی در مدفوع نشانگر این است که این ویروس از راه تخم مرغ ها هم دفع نمی شود.

نتیجه :

برای جلوگیری از انتقال عمودی ویروس کم خونی عفونی در زمان درگیری فارمی گله های مادر باید حداقل دارای تیتر انتی بادی خنثی سازی ویروسی 8VN باشند.

جداسازی مجدد ویروس تیتر آنتی بادی خنثی سازی ویروسی کم خونی عفونی جوجه ها
+ 3
+ 4
+ 5
-/+ 7
8
9
10
12
تولید سریع و ماندگار تیتر آنتی بادی

 

آزمایش فارمی:

 • در 65 گله مادر واکسیناسیون با نوبیلیس سی ای وی پی 4 بروش های مختلف در سنین 18-6 هفتگی انجام شد.
 • Log 2تیتر آنتی بادی خنثی سازی ویروس (VN) سی ای وی بطور مرتب اندازه گیری شد.ازمایش فارمی

نتیجه :

گله های مادری که به روش تزریق عضلانی یا زیر پوستی واکسینه شدند در مقایسه با گله هایی که بروش های آشامیدنی یا اسپری واکسینه شدند تیترهای یکنواخت تر و بالاتری را در 4 هفته پس از تزریق ایجاد نمودند.

سهولت در ترکیب با واکسن های دیگر

ترکیب کردن سی ای وی پی 4 با نوبیلیس رئو 1133

آزمایش فارمی:

جوجه های اس پی اف با واکسن های سی ای وی پی 4 و واکسن رئو زنده 1133 و یا ترکیب دو تایی آنها به صورت عضلانی واکسینه شدند . 6 هفته بعد از واکسیناسیون تیتر آنتی بادی های سی ای وی و ویروس رئو اندازه گیری شد.

نتیجه:

می توان  واکسن نوبلیس سی ای وی پی 4 و نوبیلیس رئو 1133  MSD را بدون هیچگونه اثر منفی بصورت ترکیبی بکار برد.

 

واکسن متوسط log2 خنثی سازی ویروس در برابر سی ای وی متوسط log2 خنثی سازی ویروس در برابر رئو
نوبیلیس سی ای وی پی 4 9.5
نوبیلیس سی ای وی پی 4 + نوبیلیس رئو 1133 9.8 4.3
نوبیلیس رئو 1133 4.5

 

ترکیب با دیگر واکسن های نوبیلیس غیر فعال

 

یک گروه گله مادر به روش عضلانی با واکسن کشته چهارگانه نوبیلیس رئو + برونشیت + گامبورو + نیوکاسل همراه با واکسن نوبیلیس سی ای وی پی 4 واکسینه شدند.

گروه دیگر تنها واکسن چهارگانه نوبیلیس رئو+برونشیت+گامبورو+نیوکاسل دریافت نمودند

3.5 هفته پس از واکسیناسیون تیتر خنثی سازی ویروسی ویروس های سی ای وی ، رئو ویروس،برونشیت، گامبورو و نیوکاسل اندازه گیری شد.

متوسط پاسخ آنتی بادی به تفکیک واکسن ها با تیترهای لگاریتم 2 خنثی سازی ویروس
CAV REO IB Gumboro ND
Nobilis Reo+IB+G+ND 3.0 7.3 5.2 15.6 8.8
Nobilis Reo+IB+G+NDCombined with nobilis CAV P4 11.6 6.9 6.5 15.5 8.7

 

نتیجه :

با افزودن واکسن نوبیلیس سی ای وی پی 4 به یک واکسن کشته نوبیلیس دیگر مقادیر آنتی بادی سی ای وی بالا و بدون هیچگونه تداخل با واکسن های دیگر بدست می آید.

CAV P4    اولین واکسن تخفیف حدت یافته زنده در برابر بیماری کم خونی جوجه ها

واکسیناسیون انفرادی با واکسن تخفیف حدت یافته سی ای وی پی 4 :

(نکته مثبت) + بعد از تزریق عضلانی یا زیر پوستی بصورت انفرادی با این واکسن تیتر آنتی بادی بالا، یکنواخت و زود هنگام قابل اندازه گیری است .

(نکته منفی) – بعد از آلوده شدن گله با سی ای وی و یا واکسیناسیون گروهی (به روش اسپری یا آشامیدنی) با واکسن زنده تخفیف حدت نیافته تمامی گله مادر پاسخ یکسان با تیترهای آنتی بادی بالا ندارند.فقط با روش تزریقی امکان پذیر است.

برنامه واکسیناسیون:

واکسیناسیون از 8 هفتگی تا 4 هفته قبل از شروع تخمگذاری قابل انجام است. واکسن نوبیلیس سی ای وی پی 4 یک واکسن زنده تخفیف حدت یافته (Freeze-dried) برای کم خونی عفونی جوجه ها می باشد و هر دز حاوی حداقل  3Log TCID50  از سویه 26 پی 4 می باشد.

موارد کاربرد:

این واکسن برای ایمنی فعال جوجه های سالم در برابر کم خونی عفونی جوجه ها می باشد.

روش واکسیناسیون:

این واکسن باید به روش تزریق عضلانی یا زیر پوستی و یا روش تلقیح بالی انجام گردد. قبل از واکسیناسیون این واکسن باید با حلال مخصوص اینتروت به نام دیلاویا رقیق گردد. دز واکسن 0.2 میلی لیتر می باشد. در روش تلقیح بال واکسن باید با حلال اینتروت یونی سلو آماده شود.

بسته بندی:

نوبیلیس سی ای وی پی 4 در ویال های 1000 دزی موجود می باشد.

نکات مهم:

 • پس از حل کردن واکسن، باید در عرض 4 ساعت مصرف شود.
 • در دمای 8-2 درجه ساتیگراد نگهداری نمایید.
 • هر ویال 1000 دزی در یک ویال 200 میلی لیتری حلال (DILAVIA) حل شود، سپس 0.2 میلی لیتر از این محلول به هر پرنده تزریق نمایید.
Nobilis Gumboro D78 2500dsNobilis Coryza

تماس با من

قم- خیابان 75 متری عمار یاسر- بین کوچه 80-82 ساختمان پلیمر

آدرس:

تلفن :

02537607636
همراه :09393082098

ساعات کار :

شنبه -چهارشنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰, ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ پنج شنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰

  اخرین محصولات

   پستی برای نمایش وجود ندارد

  Social

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پویان مهر زرین می باشد. طراحی شده توسط mahrami.am@gmail.com
  preloader