EVALON

EVALON

۰ریال

واکسن کوکسیدیوز حاوی اووسیست های زنده اسپروله شده تخفیف یافته به همراه حلال ویژه
تایید شده توسط آژانس داروی اتحادیه اروپا
(EMA (European Medicines Agency

ترکیبات: هر دوز این واکسن (0/007) میلی لیتر حاوی مقادیر اووسیست های زنده اسپوروله شده تخفیف یافته زیر می باشد.
• Eimeria acervulina, strain 003……………………………332 – 450
• Eimeria brunetti, strain 034 ……………………………….213 – 288
• Eimeria maxima, strain 013……………………………….196 – 265
• Eimeria necatrix, strain 033……………………………….340 – 460
• Eimeria tenella, strain 004…………………………………276 – 374

ناموجود

شناسه محصول: 821 دسته: ,

توضیحات

EVALON With HIPRAMUNE T
واکسن کوکسیدیوز حاوی اووسیست های زنده اسپروله شده تخفیف یافته به همراه حلال ویژه
تایید شده توسط آژانس داروی اتحادیه اروپا
(EMA (European Medicines Agency

ترکیبات: هر دوز این واکسن (0/007) میلی لیتر حاوی مقادیر اووسیست های زنده اسپوروله شده تخفیف یافته زیر می باشد.
• Eimeria acervulina, strain 003……………………………332 – 450
• Eimeria brunetti, strain 034 ……………………………….213 – 288
• Eimeria maxima, strain 013……………………………….196 – 265
• Eimeria necatrix, strain 033……………………………….340 – 460
• Eimeria tenella, strain 004…………………………………276 – 374

موارد مصرف
جهت پیشگیری از بیماری کوکسیدیوز در گله های مادر، تخمگذار و اجداد

ویژگی های منحصر به فرد این واکسن
این ویژگی ها شامل سه بخش می باشد.
1. بخش مربوط به واکسن
2. بخش مربوط به دستگاه اسپری واکسن (HIPRASPRAY)
3. بخش مربوط به حلال واکسن (HIPRAMUNE T)
شرکت هیپرا جهت انجام موفق واکسیناسیون علیه بیماری کوکسیدیوز دستگاه اسپری هوشمندی را طراحی نموده که دارای خصوصیات زیر می باشد.
1. بخش مربوط به واکسن
تمام سویه های ایمریای موجود در این واکسن پیش رس  (Precocious) می باشند.
احتمال برگشت حدت در ایمریای تخفیف حدت یافته از طریق انتخاب سویه های پیش رس در مقایسه با سایر روش ها بسیار کمتر می باشد. اکثر واکسن های کوکسیدیوز موجود در بازار یک ایمریا یا تمام ایمریاهای آن فاقد سویه های پیش رس می باشند.

2. بخش مربوط به دستگاه اسپری واکسن ( HIPRASPRAY)
الف: دستگاه اسپری هوشمند (Hipraspray) با قابلیت اتصال به اینترنت بوده و همچنین ثبت و ارسال نمودن تمام اطلاعات مربوط به واکسیناسیون کلینیسین واحد شامل تعداد جوجه های واکسینه شده، نوع واکسن استفاده شده و حتی شماره سری ساخت (بچ) واکسن استفاده شده می باشد.
ب: قابلیت اتصال این دستگاه به نرم افزار HIPRALink جهت ارسال تمام اطلاعات حاصله از واکسیناسیون به گوشی هوشمند، تبلت و یا کامپیوتر کاربر با این لینک کاربر مربوطه (traceability) مربوطه و ایجاد قابلیت ردیابی می تواند از اطلاعات شماره سری ساخت (بچ) واکسن، دوز مصرف شده، دستگاهی که واکسیناسیون را انجام داده و اینکه کدام گله (فارم) واکسن را مصرف نموده است در هر نقطه ای در هر زمان اطلاع حاصل نماید.
ج: طراحی مخزن ویژه جهت واکسن کوکسیدیوز که دارای همزن برقی بسیار ویژه ای می باشد که از رسوب اووسیست های ایمریاها در زمان واکسیناسیون جلوگیری می نماید و در آن اووسیست ها به طور یکنواخت در حال چرخش با دور مناسب می باشند.
د: وجود نازلهای (Nozzle) ویژه جهت ایجاد قطرات مناسب با قطر حدود 200 تا 250 میکرومتر برای واکسن کوکسیدیوز.
• همچنین به دلیل داشتن یک مخزن دیگر علاوه بر مخزن مربوط به واکسن کوکسیدیوز و همچنین نازل های دیگر امکان انجام همزمان واکسیناسیون بر علیه ویروسهای تنفسی شامل برونشیت و نیوکاسل نیز وجود دارد.

3. بخش مربوط به حلال این واکسن (HIPRAMUNE T)
این حلال دارای 3 ویژگی منحصربفرد می باشد.
الف: رنگ (Coloring agent: light purple)
رنگ بنفش روشن. طی مطالعات متعدد توسط مطالعات متعدد توسط مراکز تحقیقاتی مستقل قطرات با رنگ بنفش کم رنگ بیش از سایر رنگها توجه جوجه ها را به خود جلب نموده و میزان برداشت و خورده شدن این قطرات با رنگ بنفش در مقایسه با سایر رنگ ها بطور معنی داری بیشتر می باشد.
ب: رایحه و طعم (Aroma)
افزودن طعم وانیل (Vanillin) وجود طعم وانیل باعث افزایش قابل توجه برداشت قطرات توسط جوجه ها می گردد. این ویژگی بخصوص در مکان هایی (جوجه کشی) که میزان نور کافی وجود ندارد اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
ج: ادجوانت (یاور)
تنها واکسن زنده حاوی ادجوانت جهت تقویت سیستم ایمنی سلولی می باشد. از آنجا که انگل های ایمریا توانایی فرار از سیستم ایمنی داشته و  بدلایل مختلف مانند تولید کموکاین هایی (سیتوکین ها) جهت کاهش و یا توقف پاسخ ایمنی فعالیت می نمایند و از آنجا که ایمنی محافظت کننده در این بیماری ایمنی سلولی می باشد، لذا شرکت هیپرا جهت ایجاد یک پاسخ قوی، سریع و ماندگار ایمنی سلولی از ادجوانت ویژه ای جهت این امر در حلال این واکسن استفاده نموده است. سطوح بالاتری از IL-2 و INF-Y به دلیل تحریک اختصاصی لنفوسیت های T helper در پرندگانی که واکسن EVALON را همراه با HIPRAMUNE T (حلال ویژه این واکسن) دریافت می کنند ایجاد می شود. تولید این سیتوکین ها جهت تحریک ایمنی سلولی که عامل اصلی حفاظت در برابر بیماری کوکسیدیوز می باشد ضروری می باشد. به همین دلیل این واکسن تنها واکسن کوکسیدیوز می باشد که در صورت عدم مواجه های بعدی در فارم (Reinfection) قادر به ایجاد حفاظت گله تا 60 هفته (بر اساس مطالعه مراکز تحقیقاتی معتبر) پس از واکسیناسیون می باشد. این مدت زمان حفاظت تقریبا برای سایر واکسن های دیگر کوکسیدیوز، بدون رخداد مواجه های بعدی (Reinfection) حداکثر حدود 37 هفته و کمتر می باشد. که تنها دلیل این تفاوت وجود ماده تقویت کننده و تحریک کننده سیستم ایمنی سلولی می باشد.

روش مصرف
به طور کلی هدف از تمام روش های واکسیناسیون در کوکسیدیوز رسیدن ایمریاهای واکسن به دستگاه گوارش )روده( جهت ایجاد ایمنی می باشد. دو روش متداول در واکسیناسیون علیه بیماری کوکسیدیوز روش آشامیدنی و اسپری به روی سطح بدن جوجه ها می باشد. با این وجود هر دو روش آشامیدنی و اسپری به روی بدن جوجه ها دارای معایب و مزایای خاص خود می باشند. لذا شرکت هیپرا اسپانیا جهت بر طرف نمودن مشکل اصلی روش اسپری تمهیداتی را انجام داده است. که اولین آن ساخت دستگاه اسپری ویژه جهت اسپری واکسن کوکسیدیوز می باشد. مخزن تهیه شده واکسن کوکسیدیوز این دستگاه دارای همزن برقی بسیار ویژه ای می باشد که از رسوب اووسیست های ایمریا ها جلوگیری می نماید و در آن اووسیست ها بطور یکنواخت در حال چرخش با دور مناسب می باشند . دومین تمهید شرکت هیپرا جهت کاراتر نمودن روش اسپری افزودن رنگ و طعم ویژه در حلال منحصر به فرد این واکسن می باشد که باعث افزایش میزان برداشت قطرات واکسن توسط جوجه ها می گردد. لذا توصیه اولیه شرکت جهت بهره برداری حداکثر از توان و مزایای این واکسن، روش اسپری و آن هم از طریق دستگاه اسپری ویژه آن می باشد.

روش اسپری
• بهترین و مناسب ترین زمان جهت اسپری در یک روزگی درکارخانه جوجه کشی و یا در فارم در داخل جعبه های حمل جوجه قبل از تخلیه جوجه ها می باشد.
• جهت انجام یک اسپری مطمئن و موفق می بایست از دستگاه اسپری ویژه شرکت هیپرا  (Hipraspray) استفاده نمود.
روش آشامیدنی
• بهترین زمان جهت واکسیناسیون آشامیدنی در سن 4 تا 6 روزگی می باشد. واکسیناسیون به این روش در سنین کمتر بدلیل احتمال عدم نوشیدن کافی آب آشامیدنی و متعاقبا u1593 عدم دریافت کافی دوز واکسن توصیه نمی گردد.
• همچنین تنها آبخوری دستی (زنگوله ای) جهت این امر توصیه می گردد.
• در نظر گرفتن حدود 80 تا 100 جوجه برای هر آبخوری. می بایست اطمینان حاصل نمود که پراکنش جوجه ها در آبخوری ها بصورت یکنواخت باشد. (از تراکم بیش از حد دور یکسری از آبخوری ها پرهیز گردد).
• ریختن حدود 400 تا 500 میلی لیتر آب فاقد هر گونه مواد ضدعفونی کننده و املاح در هر کدام از آبخوری ها
• در صورت استفاده از واکسن 1000 دوزی، مخلوط نمودن محلول واکسن (7میلی لیتر) با حلال ویژه آن (HIPRAMUNE T) (پنجاه میلی لیتر) سپس اضافه نمودن 43 میلی لیتر آب تمیز فاقد هر گونه املاح و ماده ضدعفونی کننده به آن تا که حجم محلول را به 100 میلی لیتر برسانیم و در نهایت مخلوط نمودن 10میلی لیتر از محلول فوق به آبخوری های حاوی 400 تا 500 میلی لیتر آب آشامیدنی.

زمان مصرف واکسن
به منظور ایجاد ایمنی در سریع ترین زمان ممکن، و داشتن زمان کافی جهت توسعه ایمنی قبل از مواجه و چالش طبیعی، واکسیناسیون می بایست در اولین زمان ممکن صورت گیرد.
روش اسپری: بهترین زمان یک روزگی.
روش آشامیدنی: بهترین زمان 4 تا 6 روزگی

مقدار مصرف
یک دوز براى هر پرنده (تخمگذار، مادرو اجداد).
در صورت استفاده از مقادیر بیش از حد تا ده برابر (10 دوز برای هر پرنده) بدلیل تخفیف حدت یافته بودن و پیش رس بودن تمامی ایمریاهای موجود در واکسن خطری متوجه پرندگان نخواهد بود و تنها ممکن است یک کاهش وزن موقت در هفته اول مشاهده شود.

توجه
جهت ایجاد یک ایمنی مناسب در واکسیناسیون علیه بیماری کوکسیدیوز دو مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.
مرحله اول: انجام صحیح واکسیناسیون و دریافت اووسیست ها توسط جوجه ها و متعاقبا شروع و انجام موفق اولین چرخه تکثیر اووسیست ها در دستگاه گوارش پرنده
مرحله دوم: جهت تحریک مناسب سیستم ایمنی و ایجاد یک ایمنی بادوام می بایست دو تا سه مرحله تکثیر دیگر نیز در دستگاه گوارش پرنده ها توسط اووسیست ها ی اسپوروله شده صورت گیرد.
لذا علاوه بر انجام واکسیناسیون موفق می بایست شرایط بستر مرغداری بنحوی جهت اسپوروله شدن مناسب و سریع اووسیست ها فراهم باشد. همچنین از مصرف هرگونه ترکیبات با اثر ضد کوکسیدیوز )شامل، سولفانامید ها،یونوفوره ها، و برخی آنتی بیوتیک های با طیف اثر وسیع مانند تتراسایکلین ها( و یا ترکیبات گیاهی با اثرات منفی بروی ایمریاها تا سه هفته پس از واکسیناسیون جدا خودداری گردد.
الف: رطوبت: میزان رطوبت 30 تا 35 درصد در بستر جهت انجام اسپورولاسیون مناسب.
ب: تراکم: در صورت پراکنش زیاد جوجه ها در روزهای ابتدایی پس از واکسیناسیون احتمال بلع اووسیست های دفع شده در تکثیر اول کاهش خواهد یافت و اثر منفی قابل توجهی در توسعه ایمنی بر علیه بیماری کوکسیدیوز را به همراه خواهد داشت.

تفاوت های واکسن Evalon در مقایسه با سایر واکسن های کوکسیدیوز
1.وجود ماده تقویت کننده سیستم ایمنی (ایمنی سلولی)  در حلال آن
2. وجود بو و طعم وانیل در حلال آن جهت تشویق جوجه ها به خوردن قطرات واکسن
3. وجود رنگ بنفش روشن در حلال آن جهت افزایش برداشت قطرات واکسن توسط پرندگان
4. طراحی و توسعه دستگاه اسپری ویژه برای این واکسن
5. تمامی ایمریا های موجود در واکسن تخفیف حدت یافته از طریق انتخاب سویه های پیش رس precocious می باشد.
6. وجود 5 گونه اصلی ایمریا بیماری زا مهم برای گله های مادر، اجداد و تخمگذار.

توجه
دلیل عدم استفاده از Eimeria. Praecox و Eimeria. Mitis در ترکیب واکسن
بدلیل چرخه حیاتی بیولوژیکی بسیار سریع این دو ایمریا در میزبان و تاثیر گذاری احتمالی آنها تنها در هفته های نخستین، در فارم های پولت مادر و تخمگذار که سرعت رشد و تکامل وزن، مانند گله های گوشتی تجاری از اهمیت بالایی در هفته های نخست برخوردار نمی باشد، از این دو ایمریا در ساخت واکسن Evalon استفاده نگردیده است. با این حال در واکسن کوکسیدیوز شرکت هیپرا برای گله های گوشتی به دلیل اهمیت نسبی آنها در هفته های نخست زندگی از این دو ایمریا استفاده شده است.

دوره منع مصرف
ندارد.
عمر قفسه ای
• واکسن 10 :Evalon ماه
• پس از آماده و رقیق نمودن واکسن در مدت زمان حداکثر 10 ساعت باید مصرف گردد.
• حلال واکسن  2 :HIPRAMUNE T سال

شرایط نگهداری
واكسن در دماى 8- 2 درجه سانتى گراد و دور از نور آفتاب نگهدارى شود.

بسته بندى
ویال های 1000 دوزی واکسن (7 میلی لیتر) به همراه حلال ویژه (50 میلی لیتر) HPRAMUNE T
ویال های 5000 دوزی واکسن (35 میلی لیتر) به همراه حلال ویژه  (250 میلی لیتر) HPRAMUNE T
ویال های 10000 دوزی واکسن (70 میلی لیتر) به همراه حلال ویژه (500 میلی لیتر) HPRAMUNE T

شركت سازنده:  شركت هيپرا اسپانيا

HIPRAGUMBORO-BPL2AVISAN SECURE

تماس با من

قم- خیابان 75 متری عمار یاسر- بین کوچه 80-82 ساختمان پلیمر

آدرس:

تلفن :

02537607636
همراه :09393082098

ساعات کار :

شنبه -چهارشنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰, ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ پنج شنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰

  اخرین محصولات

   پستی برای نمایش وجود ندارد

  Social

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پویان مهر زرین می باشد. طراحی شده توسط mahrami.am@gmail.com
  preloader